top of page
Privacy
Verklaring

Verantwoordelijke voor de verwerking

 

Griet Van Beveren - Minds Wide Open, Bayaerdstraat 2, 9290 Overmere

 

Minds Wide open verzamelt niet actief gegevens van klanten of geïnteresseerden. Enkel de wettelijk bepaalde gegevens voor facturatie worden bewaard. Ik behandel die gegevens uiterst zorgvuldig en deel ze op geen enkele manier met derden. Ze worden uitsluitend gebruikt voor facturatie, informatie en communicatie van geleverde diensten. Dit is wat ik van jou bewaar:

 

Naam en adres

Je naam verwerk ik omdat ik je liever persoonlijk aanspreek i.p.v. met een code. Zonder je adres kan ik geen facturen uitschrijven en kan ik je ook niet aanschrijven mocht ik er niet in slagen je op een andere manier te contacteren. 

 

E-mailadres en telefoonnummer

Je e-mail vormt de basis van onze communicatie. Daarnaast houd ik je via deze weg soms op de hoogte van nieuws, aanbiedingen of interessante vakinfo.

 

Betaalgegevens

Ik verwerk je betaalgegevens via de diensten van mijn bank.

 

Uiteraard staat het jou vrij om ervoor te kiezen geen mails meer van Minds Wide Open te ontvangen. Dit kan je me zelf laten weten via griet@mindswideopen.be. De facturatie zal echter wel via e-mail blijven verlopen.  

 

Doorgifte aan derden

Je gegevens worden aan niemand verkocht. Ik zal ze alleen met anderen delen in de volgende gevallen:

– voor het verlenen of uitvoeren van mijn dienstsverlening

– voor betaaldiensten, om verschillende betaalwijzen mogelijk te maken

– voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting

 

Bewaartermijnen

Je gegevens worden bijgehouden voor een periode die noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking. In uitzondering hierop ben ik verplicht om de gegevens inzake boekhouding 7 jaar bij te houden, zoals voor facturatie.

 

Rechten van de betrokkene

Klanten hebben de volgende rechten ten aanzien van Minds Wide Open:

 

  • Het recht op inzage tot en verbetering van hun gegevens

  • Het recht op het wissen en de beperking van hun gegevens, tot zover dit verenigbaar is met de doeleinden van de verwerking

  • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit

 

Contactgegevens

Heb je nog vragen over je privacy, aarzel dan niet mij te contacteren via griet@mindswideopen.be of 0478/26 96 40.

bottom of page